Odd Ivar Pedersen

odd-ivar

Daglig leder og takstmann.
Arbeidsområder innen skade, skjønn, naturskade, prosjektledelse, uavhengig kontroll,
skadedyr, mugg- og råte, innbo og løsøre.

Tlf: 479 00 339
Epost: oip@togin.no