Våre tjenester

 • Skadetaksering
 • Naturskadetaksering
 • Skjønn på fast eiendom
 • Taksering av innbo og løsøre
 • Prosjektledelse
 • Uavhengig kontroll
 • Taksering av skader som følge av sopp, råte og skadedyr.
 • Termografering
 • Tetthetsmålinger
 • Skadeutredning
 • Fuktutredning