Byggesøknader

Vi hjelper deg med å utarbeide søknaden som passer ditt tiltak. Togin innehar sentral godkjenning for SØK i tiltaksklasse 1 og 2.

Vi vurderer det du har tenkt å bygge, og hjelper deg med å utarbeide søknaden som passer ditt tiltak.

  • Ansvarlig søker for søknadspliktige tiltak
  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett 
  • Søknadspliktige tiltak som kan sørges for av tiltakshaver 
  • Dispensasjonssøknader Som ansvarlige søkere er vi din kontakt mellom kommune, tiltakshaver og ansvarlige foretak frem til byggesøknaden er godkjent, og også frem mot søknad om ferdigattest.

Din trygghet