Skjønn på
fast eiendom

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Ved skjønn velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin takstingeniør, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. Som sertifisert takstingeniør innen skjønn igjennom Norsk Takst kommer vi inn som en helt uavhengig part og bidrar til riktig resultat for begge parter.

Din trygghet