Taksering av
innbo og løsøre

Vi beregner verdien til objektene på bakgrunn av gjeldene forsikringsvilkår.

Vi utfører innbo- og løsøretaksering i forbindelse med forskjellige typer skader og skifte.

Din trygghet