Våre tjenester

 • Skadetakstering

 • Naturskadetakstering

 • Skjønn på fast eiendom

 • Takstering av innbo og løsøre

 • Prosjektledelse

 • Uavhengig kontroll

 • Taksering av skader som følge av sopp, råte og skadedyr

 • Termografering

 • Tetthetsmålinger

 • Skadeutredning

 • Fuktutredning

Ring oss idag!

Har du behov for våre tjenester? Vi er klar for å hjelpe deg!

 • 479 00 339