Skadetaksering

Ved skade på eiendom er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatning. I de fleste tilfeller tar forsikringsselskapet kontakt for at vi som et uavhengig skadetakstfirma skal foreta en objektiv taksering av skaden. Skadetaksering er en faglig vurdering for å kartlegge omfanget av skaden, skadeårsaken, samt å gi et estimat på utbedringskostnadene. Vi bistår også med byggeledelse og oppfølging ved gjenoppbygging i tilfeller dette er ønskelig.

Din trygghet