Tetthetsmålinger

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst.

Vi utfører tetthetskontroll/trykktesting for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former. Vi etterligner lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift.

Din trygghet