Taksering av skade etter sopp, råte og skadedyr

Sopp, råte og skadedyr kan føre til vesentlige og komplekse skader på fast eiendom. For å forstå skadebilde og skadens fysiske egenskaper, trengs det derfor kompetanse både innenfor biologi og bygningsteknisk bakgrunn, noe vi innehar. Togin er i en særstilling i takstbransjen med sin kombinasjon av formal- og realkompetanse.

Din trygghet