Vedlikeholdsplaner

Vi kan bistå med vedlikeholdsplaner for eneboliger, næringsbygg, sameier og borettslag. Vi utarbeider en plan for hvordan eier/styret skal kunne forholde seg til vedlikeholdsarbeidet. Togin er oppnevnt av Huseierne til å utarbeide vedlikeholdsplaner i Trøndelag og omegn.

Din trygghet