Termografering

Termografering brukes ofte i forbindelse med en byggeprosess for å avdekke luftlekkasjer, varmeisolasjon og kuldebroer i en bygningskropp. Dette brukes også i eksisterende bygninger med samme formål.

Svakheter med luftlekkasjer, varmeisolasjon og kuldebroer har betydning for energiøkonomi og innomhusmiljø. Vi utfører termografering med eget utstyr og har personell med sertifisering fra Infrared Training Center.

Din trygghet